Menu

Kamustahan sa Filipino

Ang mga kaguruan, punongguro at buong kumunidad ng Parañaque Señior High School ay lubos na nagpapasalamat sa ating Education Program Supervisor na si Dr. Edwin Segundo Doria sa kanyang inilaang oras sa pagbisita sa aming paaralan para sa "Kumustahan sa Filipino" o ang CID Monitoring kung saan tinalakay ang iba't ibang pamamaraan at solusyon kung paano matutugunan ang pangangailangan ng mga mahal nating mag-aaral. Mapalad kaming nahandugan ng iyong liwanag Dr. Edwin Segundo Doria! Maraming salamat po! Ang tunay na pagmamalasakit sa ating mga mag-aaral ay higit pa sa ating bokasyon bilang mga guro.